Nabídka služeb

Školení Základy objektově orientovaného návrhu a vývoje (UML 0)

Délka školení 3 dny
Cena školení 13 000 Kč  +  DPH  / osoba
Plánovaný termín dalšího školení: jaro 2020 >>Chci se přihlásit na školení!


Dále si dovolím všechny zájemce upozornit, že stejné školení je možné uskutečnit také přímo ve vaší firmě (inhouse). Pokud chcete znát přesné podmínky,  rádi vám je pošleme  - stačí poslat  e-mail na adresu petra@renestein.net .

Adresa, kde probíhá školení
Školící středisko Tutor
U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Program školení a ohlasy na školení

Potřebujete další informace?  Napište nám. Můžete se také podívat na často kladené dotazy ke kurzům.

Školení – Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 1

Délka školení 3 dny
Cena školení 13 000 Kč + DPH / osoba
Termín dalšího školení: jaro 2020 >>Chci se přihlásit na školení!


Dále si dovolím všechny zájemce upozornit, že stejné školení je možné uskutečnit také přímo ve vaší firmě (inhouse). Pokud chcete znát přesné podmínky,  rádi vám je pošleme  - stačí poslat  e-mail na adresu petra@renestein.net .

Adresa, kde probíhá školení
Školící středisko Tutor
U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Program školení a ohlasy na školení

Potřebujete další informace?  Napište nám. Můžete se také podívat na často kladené dotazy ke kurzům.

Školení – Pokročilé návrhové vzory a objektové principy 2

Délka školení 3 dny
Cena školení 13 000 Kč  +  DPH  / osoba
Plánovaný termín dalšího školení: jaro 2020 >>Chci se přihlásit na školení!


Dále si dovolím všechny zájemce upozornit, že stejné školení je možné uskutečnit také přímo ve vaší firmě (inhouse). Pokud chcete znát přesné podmínky,  rádi vám je pošleme  - stačí poslat  e-mail na adresu petra@renestein.net .

Adresa, kde probíhá školení
Školící středisko Tutor
U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Program školení 

Potřebujete další informace?  Napište nám. Můžete se také podívat na často kladené dotazy ke kurzům.


Stručná nabídka tématických okruhů pro školení a konzultace

Konzultace a školení jsou připraveny na základě vašich požadavků – kurzy jsou naplněny postřehy, příklady a ukázkami z reálných projektů. Leitmotiv kurzů a školení: hlavně žádné pestrobarevné nesmysly v PowerPointu.

UML (verze 2.0)

 • Diagramy (Use Case, Stavové diagramy, Třídní diagramy, Diagram aktivit, Composite structure diagram, Diagram nasazení, Sekvenční diagram...).
 • Ukázky použití UML v reálných projektech.
 • Doplnění UML diagramů o další dokumenty (textové scénáře případů užití, dokument s popisem diagramu tříd – sémantický základ modelu).
 • Využití UML v real time aplikacích.
 • UML – nástroj pro vývojáře, ne otravná hračka v rukou analytika nebo projektového vedoucího.

Principy objektově orientovaného programování

 • Doporučené postupy pro identifikaci tříd, jejich odpovědností a vztahů mezi třídami.
 • Návrh a kódování složitých business procesů.
 • Identifikace slabých a silných stránek různých řešení typizovaných problémů při návrhu aplikace.
 • Pravidla pro kódování diagramů – rady z praxe.

Návrhové vzory

 • Základní návrhové vzory (GoF vzory) – Abstract Factory, Prototype, Factory Method, Builder, Decorator, Bridge, Facade, Composite, Chain of Responsibility, Command, Memento, Observer a další.
 • Analytické vzory – Accountability, Enterprise Segment, Accounting a další.
 • Enterprise vzory – Template View, Transform View, Front Controller, Model View Controller/Presenter, Repository a další.
 • Vzory pro integraci aplikací – Adapter, Message Translator, Messaging Bridge, Dynamic Router, Splitter, Aggregator a další.
 • POSA vzory.
 • Mé vlastní vzory pro návrh aplikací.
 • Vzory založené na stavových automatech.
 • Postupy, jak identifikovat vzor ve zpracovávané problematice.
 • Výhody a nevýhody návrhových vzorů.
 • Kódování vzorů.
 • Ukázky použití vzorů v reálných aplikacích.
 • Kódování vzorů zachycených v systémovém designu aplikace.
 • Jak kódovat vzory s využitím nových rysů v jazyce C# i (LINQ, typ dynamic, async a await, generika, delegáti, extenzní funkce, funkcionální rysy – "higher oder functions").
 • Real time vzory a jejich kódování v C/C++.

.NET Framework

 • Windows Communication Foundation.
 • .Net Remoting.
 • Web Services + WSE.
 • ASP.NET.
 • Silverlight.
 • LINQ, Entity Framework.
 • Windows Forms.
 • WPF
 • Programovací jazyk C#.
 • Programovací jazyk C++(/CLI).

Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone

 • Nativní aplikace v C++, ovladače (drivery), služby (services) – i nedokumentovaná API.
 • Řízený (managed) vývoj business aplikací v Compact .Net Frameworku.
 • Vývoj aplikací pro WP7
 • Synchronizace dat – databázové replikace, Microsoft synchronization services, vývoj vlastních webových služeb.
 • Speciální úpravy zařízení – změny ROM, nástroje pro automatickou instalaci aplikací po "hard" resetu zařízení, simulace "kiosk" módu.

Vytvoření analýzy, systémového designu a vývoj konkrétní aplikace nebo její části pro Vaší společnost.

 • Vývoj business aplikací – objednávkové systémy, CRM systémy, personální systémy, bankovní systémy ...
 • Tencí klienti (ASP.NET, Silverlight), těžký klient (Windows Forms, WPF), aplikace pro Windows Mobile a Windows CE.
 • Vývoj nativních i řízených (managed) aplikací.

Při vývoji aplikací používáme technologie a postupy zmíněné u konzultací a školení.

Zaujala Vás některá naše nabídka nebo potřebujete další informace? Pak nás prosím kontaktujte.