Školení Základy objektově orientovaného návrhu a vývoje (UML 0)Podívat se na hodnocení kurzů účastníky

Předpokládané znalosti účastníků

 1. Základní přehled o etapách vývoje projektu.
 2. Vhodné je mít nějaké vlastní zkušenosti z analýzy a vývoje projektů, abychom mohli porovnat různé postupy a doporučení a jejich použitelnost v praxi.
 3. Chuť se učit.;) Schopnost pohlédnout na některá domněle známá témata bez předsudků.
 4. Částečná znalost UML je vhodná, ale u tohoto kurzu není vyžadována. Vhodná je hlavně pro konfrontaci vlastních zkušeností s tím, co zazní o použitelnosti různých částí UML na kurzu.
 5. Nenávist ke kariéře zručného "bušiče", nikým nerespektovaného projektového vedoucího (tzv. sekretářky 2.0) a neschopného analytika / vývojáře.


Obecné informace ke kurzu

Pro vývojáře se u konstrukcí a prvků jazyka UML, které jsou považovány za analytické, dělají časté odbočky do kódu, aby vývojáři pochopili, že UML ani principy OOP nejsou nějaké nesmyslné abstrakce, ale užitečné konstrukce, které sami v programovacích jazycích používají denně. U role analytika stále zdůrazňuji, jaké znalosti z oblasti vývoje aplikací musí analytik mít, aby byl pro projekt užitečný a nevytvářel jen dokumentaci pro dokumentaci, kterou vývojáři nevyužijí a (až příliš často oprávněně) ji považují  za nesmyslnou, drahou a hlavně  vyvíjenému projektu nic nepřinášející. Kurz je určen pro vývojáře, systémové designery, analytiky a projektové manažery, kteří se chtějí seznámit se základními principy objektového programování a s modelováním v jazyce UML.

Program školení

 • Proč má dnes UML v některých kruzích špatnou pověst? Musíte být těžkotonážní rytíři cválající na drahých CASE nástrojích a neživotných formálních projektových metodikách, nebo si vystačíte s nástroji a postupy, které zachytí vaše myšlenky, ale nenutí vás přizpůsobovat se "Jen Tomu Jedinému Pravému Stylu Návrhu A Vývoje"?
 • Dostali jste poptávku, máte za pár dní dodat nabídku a v seznamu svých dovedností nenalézáte jasnovidectví ani nemáte po ruce čarovnou skleněnou kouli, abyste zákazníkovi do nabídky vyvěštili konečnou cenu i datum dokončení projektu? Co dělat v počáteční fázi projektu, kdy ještě ani nevíte, jestli budete projekt vyvíjet?
 • Požadavky na systém. Jak je to s případy užití? Má vlastní zrychlená funkční specifikace bez zbytečných formalit.
 • Rozsáhlé ukázky fukčních specifikací z projektů.
 • Diagram tříd v UML.
 • Rozdíl mezi analytickým diagramem tříd a diagramem tříd vytvářeným ve fázi systémového designu - existuje takový rozdíl, nebo jde jen o další hloupý mýtus?
 • Třída - základní principy OOP, operace, atributy, viditelnost členů třídy.
 • Vztahy mezi elementy diagramu (asociace, agregace, generalizace, závislost, realizace) – vše vykládáno na konkrétních příkladech z praxe + ukázky nejčastějších chyb, se kterými jsem se setkal.
 • Dobře zapamatovatelné principy návrhu známé pod zkratkou SOLID v příkladech. Unit testy, integrační testy, akceptační testy - skutečně si stále myslíte, že se bez nich na projektech obejdete?
 • Nejen SOLIDní principy stojí v pozadí návrhu aplikací...
 • Nenásilný přechod k jednoduchým návrhovým vzorům.
 • Příklady složitých diagramů tříd. Jak je udržovat v souladu s napsaným kódem? A musíme je udržovat? Co se na projektech vyplatí dělat a co projekt spolehlivě zabije?
 • Objektový diagram + příklady.
 • Diagramy a diagramy interakce. Příklady. Typy projektů, pro které se tyto diagramy hodí.
 • Vysvětlení stavových diagramů + výhody aplikací řízených přesně definovanými stavovými automaty.
 • Diagram aktivit - modelování složitých business procesů v organizaci. Hrajete si s diagramem aktivit rádi, ale ocení to Váš zákazník?
 • Vrstvy a moduly v aplikaci – architektura aplikace.
 • Relační a objektový svět? Stále jediné možné partnerství z rozumu?
 • Nasazení aplikace – výklad Component & Deployment diagramů.
 • OOP a jeho vztah UML. Vztah UML a OOP k projektové praxi a realitě.
 • Výhody a nevýhody UML – vyzdvižení nejvíce používaných postupů, odhození nepotřebné veteše z jazyka UML.
 • Odpovědi na dotazy frekventantů kurzu.


>>Chci se přihlásit na školení!

Chcete zjistit další informace?  Napište nám. Můžete se také podívat na často kladené dotazy ke kurzům.