Proč byste si měli vybrat právě moje služby?

  • Mám zkušenosti s analýzou, systémovým designem a vývojem rozsáhlých řešení v oblastech CRM, SFA, Workflow, Document Managementu, CMS a dalších.
  • UML, principy objektově orientovaného programování a návrhové vzory nejsou pro mě nedotknutelnými akademickými hříčkami, ale praktickými nástroji pro profesionální vývoj aplikací. Uvědomuji si, že vývoj aplikací není rozmarným intelektuálním cvičením jednotlivce, ale že Vám a Vaší firmě musí přinášet zisk.
  • "Nelíbí se Vám, že nedokážete odhadnout rozsah požadovaných změn ani jejich časovou náročnost v dalších a dalších verzích aplikace?"Nelíbí se Vám, že nedokážete odhadnout rozsah požadovaných změn ani jejich časovou náročnost v dalších a dalších verzích aplikace?  Dodáváte zákazníkovi novou verzi aplikace později, než jste původně slíbili? Proděláváte na rozvoji aplikací? A tento "garážový" a ztrátový způsob vývoje softwaru  Vás už nebaví? Pomohu Vám dostat se z této slepé uličky.
  • Nikdy ode mě na svoji otázku neuslyšíte odpověď typu "toto jsme vyřešili již při analýze/v diagramu a to, jak diagram nakódujete, je jen nezajímavá implementační podrobnost." Vím totiž, jak důležité jsou hlavně pro vývojáře praktické ukázky týkající se kódování vztahů zachycených v UML diagramech.
  • Konzultace nemají neměnnou formu, ale přivítám, když mi před jejich začátkem pošlete materiály ke svému projektu a já budu vykládat téma konzultace na příkladech, které Vás zajímají a které pocházejí z Vám důvěrně známé problémové domény.
  • Nesnáším neúspěch nebo polovičatost v čemkoli, co dělám, takže se nespokojuji s odříkáním nějakých teoretických pouček, ale chci, abyste na konci školení/konzultace tématu sami velmi dobře rozuměli.