Podrobné informace o školení Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 1Podívat se na hodnocení kurzu účastníky

Předpokládané znalosti účastníků

 1. Znalost alespoň jednoho z rodiny "C" jazyků (C#, Java, C++) – příklady na školení jsou psány v jazyce C#.
 2. Částečná znalost UML = neutečete zděšeni z kurzu, když zobrazím diagram tříd.
 3. Nenávist ke kariéře zručného klikače a zaškrtávače ve vizuálních návrhářích a "wizardech", co s velkou vášní vytváří jedno strhující uživatelské rozhraní pro číselníky za druhým.


Program školení – 1. den

pan A. Roubíček, společnost ATLAS a. s. : Vzhledem k tomu, že je školení velice přínosné, musím ho doporučit všem, kdož mají zájem navrhovat a psát kvalitní objektové aplikace".
 • Přivítání účastníků kurzu.
 • Úvodní informace o zaměření a organizaci kurzu.
 • Základní pojmy OOP a UML.
 • Mýty o OOP a UML.
 • Vysvětlení rozdílů mezi business analýzou, systémovým designem a implementací aplikace na konkrétní platformě.
 • Světlo v temnotách – Model Driven Architecture (MDA)
 • Základní architektura a rozvrstvení aplikace.
 • Statický pohled na systém – vytváříme základní diagram tříd a ověřujeme, že jsou v něm zaneseny všechny informace, jež jsou nám známy z případů užití.
 • Zvolení složitosti diagramu tříd. Potřebujeme vždy flexibilní doménový model?
 • Zapouzdření objektů, polymorfismus, návrh metod.
 • Důležitost principů kovariance a kontravariance.
 • Různé typy soudržnosti metod.
 • Rozhodnutí o typu viditelnosti u každého člena třídy.
 • Jaké konstruktory by měl nabízet každý objekt z problémové domény? Jak určit vlastnosti pouze pro čtení.
 • Ověření bezpečného chování třídy vůči potenciálním klientům.
 • Precizní definice vztahů mezi třídami. Asociace, kompozice, agregace, závislost, realizace, generalizace.
 • Vysvětlení rozdílů mezi abstraktní třídou a rozhraním (interface).
 • Vztah mezi typem a podtypem.
 • Rozpoznání primárního účelu (hlavního smyslu) třídy i jejich sekundárních odpovědností vynucených vztahy s objekty z různých vrstev.
 • Praktický příklad – ukázka implementace vzorových vztahů mezi objekty, perzistence objektů z problémové domény a zobrazování dat (jazyk C#) .
 • Separace kódu pro ukládání a obnovení objektů z perzistentního úložiště v samostatné vrstvě.
 • Jak zajistíme, že v paměti počítače existuje nanejvýš jedna instance objektu se stejnou identitou.
 • Ukázky různých způsobů mapování agregace, kompozice, generalizace a asociace do databáze.
 • Zajištění existence maximálně jedné instance objektu v systému.
 • Efektivní ukládání a nahrávání kolekcí.
 • Jak se slučuje objektový přístup a přímé použití DataSetu (recordsetu) v uživatelském rozhraní?
 • Odpovědi na dotazy frekventantů kurzu.

Program školení – 2. den

 • Vysvětlení pojmu návrhový vzor.
 • Kdy byste měli používat návrhové vzory?
 • Základní vzory (GoF vzory)
 • Vzory pro řízení vzniku objektů.
 • Strukturální vzory.
 • Vzory pro chování objektů.
 • Začlenění návrhového vzoru do designu aplikace. Kreativní aplikace vzorů.
 • Kompozice vzorů do vyšších sémantických celků.
 • Příklady odvozených návrhových vzorů často používaných při designu informačního systému.
 • Kdy byste neměli používat návrhové vzory?
 • Příklad – ukázky implementace složitějších vzorů (jazyk C#).
 • Odpovědi na dotazy frekventantů kurzu.

Program školení – 3. den

 • Typické problémy při modelování informačního systému a jejich řešení.
 • Modelování složitých organizačních struktur.
 • Výhody vytváření fasád (Facade) pro aplikace s více než jedním typem uživatelského rozhraní (lehký klient, těžký klient).
 • Evidence kompletní historie objektu.
 • Aplikační role a práva uživatelů.
 • Vytvoření flexibilního systému, jehož chování je změněno bez rekompilace aplikace.
 • Příklad – ukázky řešení problémů při modelování informačního systému (jazyk C#).
 • Odpovědi na dotazy frekventantů kurzu.
 • Ukončení kurzu.


>>Chci se přihlásit na školení!

Potřebujete další informace?  Napište nám. Můžete se také podívat na často kladené dotazy ke kurzům.